czwartek, 15 września 2016

Świadkowie ślubu żyjący w konkubinacie?

Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam na to pytanie:

Czy jeśli potencjalni świadkowie na ślubie, żyją w konkubinatach, to co muszą zrobić, aby być świadkami na ślubie?Kodeks Prawa Kanonicznego nie nakłada żadnych szczegółowych wymagań do świadków zwyczajnych Sakramentu Małżeństwa - zatem dopuszczone są do pełnienia funkcji świadka osoby żyjące w konkubinatach i inne osoby, które nie mogą przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz przyjąć Komunii św.

Oczywiście, taką sytuację należy traktować jako wyjątkową - bierzemy wszak udział w liturgii Kościoła i wskazane jest, aby każdy, kto tylko może, uczestniczył w niej w stanie łaski uświęcającej.

Tak więc świadkowie tacy nie muszą robić nic szczególnego - poza normalnymi wymaganiami co do świadka: być obecnym fizycznie i moralnie, z zachowaniem używania rozumu (czyli np. nie po spożyciu nadmiernych ilości alkoholu).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz