środa, 18 lutego 2015

Arka Przymierza

Co to jest Arka Przymierza?


Arka Przymierza to skrzynia z drewna akacjowego, pokryta złotem w środku i na zewnątrz, ozdobiona wieńcami i dwoma cherubami, wykonana przez Izraelitów po wyjściu z Egiptu.

W Arce zostały złożone dwie kamienne tablice Dekalogu.

Arka, początkowo przechowywana w Namiocie Przybytku, po wybudowaniu Świątyni przez króla Salomona została złożona w Świątyni w miejscu nazwanym Święte Świętych.

W czasie najazdu babilońskiego w 586 r. p. Ch. została ukryta i do dziś nie odnaleziona.

Wj 25, 10-22: I uczynią arkę z drzewa akacjowego; jej długość będzie wynosiła dwa i pół łokcia; jej wysokość półtora łokcia i jej szerokość półtora łokcia. I pokryjesz ją szczerym złotem wewnątrz i zewnątrz, i uczynisz na niej dokoła złote wieńce. Odlejesz do niej cztery pierścienie ze złota i przymocujesz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie do jednego jej boku i dwa do drugiego jej boku. Rozkażesz zrobić drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. I włożysz drążki te do pierścieni po obu bokach arki celem przenoszenia jej.Drążki pozostaną w pierścieniach arki i nie będą z nich wyjmowane. I włożysz do arki Świadectwo, które dam tobie. I uczynisz przebłagalnię ze szczerego złota: długość jej wynosić będzie dwa i pół łokcia, szerokość zaś półtora łokcia; dwa też cheruby wykujesz ze złota. Uczynisz zaś je na obu końcach przebłagalni. Jednego cheruba uczynisz na jednym końcu, a drugiego cheruba na drugim końcu przebłagalni. Uczynisz cheruby na końcach górnych. Cheruby będą miały rozpostarte skrzydła ku górze i zakrywać będą swymi skrzydłami przebłagalnię, twarze zaś będą miały zwrócone jeden ku drugiemu. I ku przebłagalni będą zwrócone twarze cherubów. Umieścisz przebłagalnię na wierzchu arki, w arce zaś złożysz Świadectwo, które dam tobie. Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni i spośród cherubów, które są ponad Arką Świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za twoim pośrednictwem Izraelitom.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz